026.3434.4845 سالُنت دام و طیور 0912.342.0.942 http://salonet.ir 2017-11-22T11:15:42+01:00 text/html 2017-07-15T07:51:13+01:00 salonet.ir سعید حبیبی نظر آباد احمد آباد گاوداری http://salonet.ir/post/27 <h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 2em; color: rgb(238, 154, 17); font-family: A1tahoma, tahoma; text-align: right;"><a href="http://www.rahnama.com/cat/index/aid/21419481/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF--%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration-line: none; transition: all 0.7s ease 0s; color: rgb(88, 88, 88);">نظر آباد احمد آباد</a></h3><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: A1tahoma, tahoma; text-align: right;">نظر آباد احمد آباد , 14هزارمترگاوداری300 راسی , براتوبان‎آبیک چرمشهر <br><br></p> text/html 2017-07-15T07:46:32+01:00 salonet.ir سعید حبیبی اشتهارد , مرغداری گوشتی http://salonet.ir/post/26 <h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 2em; color: rgb(238, 154, 17); font-family: A1tahoma, tahoma; text-align: right;"><a href="http://www.rahnama.com/cat/index/aid/21406337/%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF-" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration-line: none; transition: all 0.7s ease 0s; color: rgb(88, 88, 88);">حومه اشتهارد</a></h3><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: A1tahoma, tahoma; text-align: right;">حومه اشتهارد , مرغداری گوشتی<span style="background-color: transparent;">&nbsp;, 19000 متر زمین , و 1800 متر مربع بنا ,&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: A1tahoma, tahoma; text-align: right;"><br></p> text/html 2017-07-12T06:01:07+01:00 salonet.ir سعید حبیبی مرغداری 100,000 قطعه ای نظرآباد http://salonet.ir/post/25 <h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 2em; color: rgb(238, 154, 17); font-family: A1tahoma, tahoma; text-align: right;"><br></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 2em; color: rgb(238, 154, 17); font-family: A1tahoma, tahoma; text-align: right;"><a href="http://www.rahnama.com/cat/index/aid/21358706/%DA%A9%D8%B1%D8%AC---%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration-line: none; transition: all 0.7s ease 0s; color: rgb(88, 88, 88);">کرج - نظرآباد</a></h3><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: A1tahoma, tahoma; text-align: right;">کرج - نظرآباد , فروش مرغداری تخم گذار , 000 / 100قطعه ای فول امکانات <br><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 20px; text-align: right;"><br></p> text/html 2017-03-24T09:30:10+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 9601041 http://salonet.ir/post/24 <br><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/view/3647481372485311201/9601041.jpg" alt=""></div> text/html 2017-02-28T04:59:36+01:00 salonet.ir سعید حبیبی ss951210-1 http://salonet.ir/post/23 فروش باشگاه سوارکاری در کردان(کوهسار) دارای سندشش دانگ با پایان کارکامل چاه آب وسهمیه آب کشاورزی ترانس اختصاصی برق سوئیت سرایداری وانباری و... مجوز تغییرکاربری جهاد موقعیت عالی با راه دسترسی به اتوبان و... 30درصد نقد الباقی معاوضه با واحد درتهران وکرج&nbsp;<div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/view/6881785670788600570/ss951210-1-1.jpg" alt=""></div> text/html 2017-02-24T16:36:06+01:00 salonet.ir سعید حبیبی st951206-1 http://salonet.ir/post/21 4200 متربامجوز100 راسی صنعتی گوشتی با60 مترسرایه داری 90 مترویلا 540 متر بهار بند360 متر سالن مسقف 90 متر انباری 2 انشعاب گاز 2 انشعاب برق تک فازو1 انشعاب آب سند 6 دانگ سهیلیه آغلان تپه &nbsp;<div><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.870588); font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre;">09357796216 </span><a href="mailto:alishahbakhty2015@gmail.com" target="_blank" class="value" style="box-sizing: inherit; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(192, 12, 26); text-decoration: none; outline: 0px; font-size: 16px; cursor: pointer; float: left; display: inline-block; font-weight: 700; transition: color 0.1s ease; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif;">alishahbakhty2015@gmail.com</a><a href="mailto:alishahbakhty2015@gmail.com" target="_blank" class="value" style="box-sizing: inherit; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(192, 12, 26); text-decoration: none; outline: 0px; font-size: 16px; cursor: pointer; float: left; display: inline-block; font-weight: 700; transition: color 0.1s ease; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br></a><a href="mailto:alishahbakhty2015@gmail.com" target="_blank" class="value" style="box-sizing: inherit; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(192, 12, 26); text-decoration: none; outline: 0px; font-size: 16px; cursor: pointer; float: left; display: inline-block; font-weight: 700; transition: color 0.1s ease; font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif;"><br></a><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/view/7707849574379445387/makiyancow3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> </div> text/html 2017-02-21T06:22:04+01:00 salonet.ir سعید حبیبی st951203-2 http://salonet.ir/post/20 <font color="#333333" face="A1tahoma, tahoma"><span style="font-size: 12px;">قزوین - کوهین , یک واحد مرغداری 20هزارقطعه ای , گوشتی تجهیزات تمام اتوماتیک صنعتی</span></font><div><font color="#333333" face="A1tahoma, tahoma"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/view/4991179255840761254/st95122.jpg" alt=""></div> text/html 2017-02-21T05:59:21+01:00 salonet.ir سعید حبیبی st951203-1 http://salonet.ir/post/19 گاوداری 20هکتاری با مجوز 300راسی گوشتی ،سند تک برگ ،پایان کار ،دو حلقه چاه ،با مجوز ،برق 150امپر ،استخر 360متر مکعبی،11000متر گاوداری،خانه کارگری ،350متر بهر اسفالت به طول 650متر ،تمام ادوات کشاورزی را دارا میباشد قیمت متری 17000تومان خواهش میکنم اس ام اس ندید چون جواب نمیدم به خریدار واقعی تخفیف خوبی تعلق میگیرد موقعیت ملک،شهرهشتگرد،شهرک تنکمان ،روستای دولت اباد مسیر دوم ،جاده سهیلیه،5کیلومتر بعد ازشهرک زعفرانیه ،روستای دولت اباد &nbsp;<span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.870588); font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre;"> </span> <div><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.870588); font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/view/7707849574379445387/makiyancow3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.870588); font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre;"><br></span></div> text/html 2017-02-20T05:59:50+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 951202-1 http://salonet.ir/post/18 <font face="IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 16px;">مرغداری گوشتی ٧٠٠مترسالن،٢هکتارزمین زراعی ١٣٠مترانبار،سوله اسیاب وتجهیزات میکسر،دارای سوییت کامل کارگر،برق سه فاز،اب شهری،دارای پروانه بهره برداری ومجوز بهداشت،واقع دراطراف بویین زهرامحلیت خوش اب وهوا عالی معاوضه باواحد یا مغازه درکرج یا فروش نقدی باتخفیف</span></font><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/view/5964411967735444702/st951202-1.jpg" alt=""></div> text/html 2017-02-11T08:05:22+01:00 salonet.ir سعید حبیبی A951123-1 http://salonet.ir/post/17 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: A1tahoma, tahoma; text-align: right;">حومه تهران - 4000متر , دامداری چاه عمیق ،برق3فاز , 500مترسالن سند6دانگ <br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">09127917491 و 36263277</span></p><div><br></div><div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: A1tahoma, tahoma; text-align: right;"></p><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/view/7707849574379445387/makiyancow3.jpg" alt="" style="background-color: transparent;"></div><p></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: A1tahoma, tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><br></span></p></div> text/html 2017-02-10T11:07:06+01:00 salonet.ir سعید حبیبی sn951122-1 http://salonet.ir/post/16 <div><font color="#111111" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>گاوداری 1400 متر هشتگرد تنکمان &nbsp;&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;09332883961</b></div><span style="color: rgb(17, 17, 17);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>تمام محوطه مجهز به دوربین مداربسته میباشد دارای آب برق گاز میباشد درحال کار&nbsp;</b></font></span><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/view/663983851716602292/sn951122-1.jpg" alt=""></div><div><div><span style="color: rgb(17, 17, 17);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;</b></font></span></div><nav id="item-actions" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: IRANSans, Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><ul class="plain" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 1rem; list-style: none;"></ul></nav></div> text/html 2017-02-06T09:32:23+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 951119-1 http://salonet.ir/post/15 <div><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 2em; color: rgb(238, 154, 17); font-family: A1tahoma, tahoma; text-align: right;"><font color="#585858"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-duration: 0.7s; transition-property: all;">گیلان - صومعه سرا</span></font></h3><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: A1tahoma, tahoma; text-align: right;">گیلان - صومعه سرا , مرغداری36 هزاری با , 9هزارمترزمین دارای خانه , ویلایی-سرایداری-نگهبانی , دانکوبی-ایستگاه گاز-برق , فشارقوی باسند مالکیت و , دارای350م وام-فروش یا , معاوضه با تهران یا اتومبیل , قیمت800 / 1میلیارد <br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">09111344183</span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: A1tahoma, tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/view/7707849574379445387/makiyancow3.jpg" alt=""></span></p></div> text/html 2017-02-04T12:42:35+01:00 salonet.ir سعید حبیبی A951116-1 http://salonet.ir/post/14 گاو داری صنعتی &nbsp; هشتگرد &nbsp;سند دارد &nbsp; &nbsp; فروشی قیمت توافقی 10,000 متر &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.870588); font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre;">09195272918</span><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/view/5742699884738372376/A951116-1.jpg" alt=""></div><div><br></div> text/html 2017-02-02T12:36:59+01:00 salonet.ir سعید حبیبی A951114-4 http://salonet.ir/post/11 &nbsp;محل: کرج، هشتگرد&nbsp; سند : دارد&nbsp; فروشی&nbsp; متراژ : ۲۵۰۰ متر&nbsp; گاوداری مناسب&nbsp; 2500 متر گاوداری 50 راسی +6500متر زمین زراعی چسبیده به گاوداری ساخت قدیمی 480 متر سوله + 110متر خانه سرایداری دور دیوار دارای چاه آب قدیمی که نیاز به لایروبی دارد آب و برق و گاز... در کل گاوداری به علت عدم فعالیت در 10 سال اخیر نیاز به رسیدگی و تعمیرات داره.. قیمتی که گذاشتم در اصل پول زمین و امتیازش هست..اطلاعات بیشتر تماس.. با تشکر. باقرپور. تلفن:&nbsp;&nbsp; قیمت&nbsp; توافقی&nbsp; 09356197046<br><br><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/6764927453934272584/cow1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2017-02-02T11:49:52+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 026.3434.4845 گاوداری مرغداری استان البرز _ کرج و حومه تهران 0912.342.0.942 http://salonet.ir/post/8 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099" size="2"><b>شهریار ملارد صفادشت ماهدشت <br></b></font></div><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 20px; font-stretch: normal;" align="center"><b><font color="#000099"><font size="2"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">نظرآباد &nbsp;هشتگرد&nbsp;</span><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;اشتهارد &nbsp;بویین زهرا</font></font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;</span></font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 20px; font-stretch: normal;" align="center"><b><font color="#000099"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2">کرج و حومه</font></span><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp;</font></font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 20px; font-stretch: normal;" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099" size="2"><b>املاک مجاور مسیر ترانزیت شمالغرب&nbsp;</b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 20px; font-stretch: normal;" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099" size="2"><b>&nbsp;تهران&nbsp; کرج&nbsp; قزوین &nbsp;زنجان&nbsp; تبریز</b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 20px; font-stretch: normal;" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><br></b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; line-height: 20px; font-stretch: normal;" align="center"><font style="color: rgb(51, 51, 51);" size="6">&nbsp;&nbsp;</font><font size="5"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">&nbsp;3434&nbsp;4845 &nbsp;&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; background-color: rgb(204, 204, 204);">026</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#3333ff"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">&nbsp;</span></font></span></font><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><font color="#000099"><font size="6">&nbsp;</font></font></span><span style="font-size: xx-large; color: rgb(51, 51, 255); font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; line-height: 20px; font-stretch: normal;" align="center"><strong style="font-size: x-large; font-family: arial, sans-serif; line-height: 20.9px;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 102);" color="#3333ff">&nbsp;4025 235 0936&nbsp;</font></strong></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 20.9px; font-stretch: normal;" align="center"><font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" face="times new roman, times, serif" color="#ffffff" size="5">&nbsp;942 0 342 0912 <br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 20.9px; font-stretch: normal;" align="center"><font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" face="times new roman, times, serif" color="#ffffff" size="5"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 20.9px; font-stretch: normal;" align="center"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000" size="4">ارزیابی املاک شما با </font></b><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000" size="4"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000" size="4">دقت</font> 95%</b> <br></font></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 20.9px; font-stretch: normal;" align="center"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: 20.9px; font-stretch: normal;" align="center"><br></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px; line-height: 20.9px; font-stretch: normal;"><a href="http://telegram.me/SalonSara" target="_blank" title=""><img src="http://s1.picofile.com/file/8264574300/telegramsalonsara.jpg" alt="آگاهی از آخرین اطلاعات املاک سالن سرا"></a></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; font-stretch: normal; font-family: arial, sans-serif;"><br></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; font-stretch: normal; font-family: arial, sans-serif;"><a href="http://telegram.me/SalonSaraMelk" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8306999084/telegramsalonsaramelk.jpg" alt=""></a></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; font-stretch: normal; font-family: arial, sans-serif;"><br></p><p align="center" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20.9px; font-stretch: normal; font-family: arial, sans-serif;"><a href="https://t.me/joinchat/BkC5OgZ5BHf_6bst-VmEjw" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8306999092/telegramsalonsaragroup.jpg" alt=""></a></p>