09123420942 معاملات گاوداری مرغداری استان البرز 36638276_026 مشاور املاک البرزیها بنگاه معاملات ملکی گاوداری مرغداری استان البرز فردیس بلوار فرگاز هنر دوم غربی 09123420942 09023420942 36638276_026 http://salonet.ir 2020-11-23T04:56:35+01:00 text/html 2020-09-29T08:39:08+01:00 salonet.ir سعید حبیبی کدملک 907081 گاوداری 100 راسی طالقان قیمت 5,600,000,000 تومان http://salonet.ir/post/58 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s14.picofile.com/file/8409579384/wXzZBNT_1.jpg" alt=""></div><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: IRANSans, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;">مساحت زمین 32000 متر</span><div><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: IRANSans, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;">دارای چاه دو اینچی با مجوز برداشت 10متر مکعب در روز گاو داری پرواری 100راسی 3500 متر باغ انگور و گردو 3400 متر نهال پسته سه ساله حدود 2000اصله یکی از مزیت های زمین این است که با توجه به این که از زیر زمین نهر شده است ریشه درختان درون آب قرار دارد زمین متصل به گاوداری جهت کاشت علوفه 2.5 هکتار منبع هوایی 30000 لیتری و زمینی 3000 لیتری و آبیاری قطره ای کل 3.2 هکتار منبع 3000 و 4000 لیتری سوخت خانه ویلایی دو طبقه صد متری (کولر آبگرمکن کابینت حمام آشپزخانه و یک خواب) سوله انبار علوفه چاه نیمه عمیق با قبلیت شرب با مجوز سیستم برق هوشمند آب هوشمند دوربین مدار بسته و انتقال تصویر</span> </div><div><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: IRANSans, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;">کیلومتر 20 </span><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: IRANSans, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px; white-space: pre-wrap;">جاده قزوین تهران جاده پایین طالقان </span></div> text/html 2019-01-10T05:27:56+01:00 salonet.ir سعید حبیبی کد 710191 مرغداری 15000 قطعه ای صفادشت 2.000.000.000 تومان http://salonet.ir/post/57 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8348486142/7101913.jpg" alt=""> text/html 2019-01-09T12:40:04+01:00 salonet.ir سعید حبیبی کد 710182 گاوداری 90000 متر 200 راسی پرواری صفادشت 2.700.000.000 تومان http://salonet.ir/post/56 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8348427192/710185.jpg" alt=""> text/html 2019-01-08T05:47:38+01:00 salonet.ir سعید حبیبی کدملک 710181 دامداری و باغ پسته 18000 متر ماهدشت فروش یا معاوضه با ملک http://salonet.ir/post/55 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8348281284/97101801.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-08-15T11:54:31+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705242 مرغداری تخمگذار 100.000 تایی هشتگرد http://salonet.ir/post/54 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8334623150/images.jpg" alt=""></div> text/html 2018-08-15T11:16:59+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705241 گاوداری 20,000 متر پرواری ورامین ظهیرآباد 1.500.000.000 تومان http://salonet.ir/post/53 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8334425584/37023007.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8334620468/iRcxL0DVf.jpg" alt=""></div> text/html 2018-08-14T09:41:09+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705233 دامداری 19,500 متر شیری صنعتی 100 رأسی حسن آباد http://salonet.ir/post/52 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8334425584/37023007.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8334506618/FVQ22hUIn.jpg" alt="705233 دامداری 19,500 متر شیری صنعتی 100 رأسی حسن آباد"></div> text/html 2018-08-14T08:03:48+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705232 گاوداری 200 رأسی پرواری شهرری 6,500,000,000 تومان http://salonet.ir/post/51 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8334425584/37023007.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8334503242/lL7qwegfl_1.jpg" alt=""></div><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"><div><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"><br></span></div></span><div><span style="font-family: IRANSansWeb, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"><br></span></div> text/html 2018-08-14T07:05:49+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705231 دامداری 3000 متر بوئین زهرا روش یا معاوضه با خودرو خارجی http://salonet.ir/post/50 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8334425584/37023007.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8334493842/9q1CuNdBa_3.jpg" alt="705231 دامداری 3000 متر بوئین زهرا روش یا معاوضه با خودرو خارجی"></div> text/html 2018-08-13T13:56:07+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705223 گاوداری 9000 متر فشافویه فروش یا اجاره http://salonet.ir/post/49 text/html 2018-08-12T08:32:53+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705213 مرغداری تخمگذار 10.000 تایی اخترآباد 1.000.000.000 تومان http://salonet.ir/post/46 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8334426326/s95123.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8334281118/97052143.JPG" alt=""></div> text/html 2018-08-12T07:37:59+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705212 مرغداری 10.000 تایی ورامین http://salonet.ir/post/45 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8334426326/s95123.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8334277734/97052141.JPG" alt=""></div> text/html 2018-08-12T04:35:03+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705211 مرغداری 25.000 تایی گوشتی گرمسار قیمت 1.200.000.000 فول امکانات http://salonet.ir/post/44 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8334426326/s95123.jpg"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8334274318/photo_2018_08_12_16_06_35.jpg" alt="705211 مرغداری 25.000 تایی گوشتی گرمسار قیمت 1.200.000.000 فول امکانات"></div> text/html 2018-08-07T08:20:45+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 7005162 گاوداری 5500 متر ماهدشت فروش معاوضه با مسکونی در صفادشت یا مهرشهر http://salonet.ir/post/43 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8334425584/37023007.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8333832250/97050804.jpg" alt="" style="text-align: start;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-08-07T07:44:35+01:00 salonet.ir سعید حبیبی 705161 گاوداری 10.000 متر 36 رآسی نجم آباد http://salonet.ir/post/42 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8334425584/37023007.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8333829384/97051602.jpg" alt="705161 گاوداری 10.000 متر 36 رآسی نجم آباد"></div>